25 nieuwe arbeidsplaatsen binnen sociale economieproject Lavoro

Via de projectoproep sociale economie van de stad Oostende diende Lavoro, de werkgeversassociatie van de Oostendse Maatwerkbedrijven, een aanvraag in om 25 nieuwe arbeidsplaatsen te ontwikkelen. Het gaat om mensen die uit de boot vallen in het reguliere economische circuit, maar nu wel knelpuntvacatures kunnen invullen binnen de sociale economie. Stad Oostende ondersteunt het project met 100.000 euro.

De 25 aanwervingen worden ingezet als doelgroepwerknemer, zowel binnen de Oesterbank, De Duinenwacht als in de Kringwinkel. Het gaat om mensen in een VOP-statuut, dat betekent mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem dat hun functioneren op de werkvloer bemoeilijkt. Normaal maakt deze doelgroep geen of weinig kans om aangeworven te worden binnen de maatwerkbedrijven. Speciale aandacht gaat onder andere uit naar de doelgroepen van laaggeschoolden jonger dan 25 en personen vanaf 55 jaar. De 25 nieuwe medewerkers zullen  ingezet worden voor knelpuntvacatures binnen de sociale economie. Via een rotatiesysteem  zullen ze op verschillende maatwerklocaties in Oostende aan de slag gaan.

Brug verkleinen

Een tijdje geleden begonnen de Oostendse Maatwerkbedrijven een werkgeversassociatie met ondersteuning van Stad Oostende. Lavoro vzw is een samenwerkingsverband tussen de Kringloopcentrum Kust vzw, De Oesterbank vzw en De Duinenwacht vzw. Het opzet van Lavoro is om de brug tussen werkgevers en werkzoekenden te verkleinen en werknemers tewerk te stellen in de sociale economie. Door de oprichting van dit samenwerkingsverband is de mogelijkheid ontstaan om op termijn 49 extra mensen aan te werven. Een eerste concreet project zal dit jaar al 25 aanwervingen opleveren.

arbeidsplaatsen
arbeidsplaatsen
arbeidsplaatsen

PERSPECTIEF, gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker te maken.  Meer info